Itt megtalálsz néhány olyan fogalmat, melyek segíthetnek eligazodni a diákmunka világában.

Diákigazolvány
A (felsőoktatási) hallgatói vagy a (közoktatási) tanulói jogviszony fennállását tanúsító közokirat, melynek kiállítása kérelemre történik. Fajtái: felsőoktatási és közoktatási diákigazolvány, típusai: állandó és ideiglenes diákigazolvány. Az egyes fajtákon belüli csoportok: nappali, esti, levelező és távoktatási diákigazolvány, amelyek eltérő kedvezményekre jogosítanak.

Diákmunka
Minden olyan – általában időszakos – munka összefoglaló elnevezése, melyet a tanulmányok folytatása mellett végeznek. Ide tartoznak az irodai adminisztrációs és adatrögzítési feladatok, a hostess munkák Budapesten vagy vidéken és minden olyan tevékenység amelyet iskolaszövetkezeti keretek között folytatsz.

Hallgatói-jogviszony
Az oktatási intézmény és a hallgató között a tanulmányok folytatása alatt fennálló jogviszony, mely a beiratkozással jön létre. Tartalmát a hallgatónak és az intézménynek a felsőoktatásra vonatkozó szabályokban meghatározott jogai, illetve kötelezettségei alkotják. A hallgatói jogviszony az adott képzési ciklust követő első záróvizsga-időszak utolsó napján és a másik intézménybe való átvétellel automatikusan, valamint a hallgató vagy – jogszabályban meghatározott esetekben – az intézmény egyoldalú döntésével szűnhet meg.

Kiválasztás
Ebben a folyamatban nálunk, az Y Generáció Iskolaszövetkezet eldönti, hogy a tanuló alkalmas-e az előzetes kritériumok alapján a megjelölt feladatra.

Önéletrajz, Curriculum Vitae, CV
Személyi adatainkat, ismereteinket és tudásunkat, tapasztalatunkat és korábbi diákmunkáinkat magába foglaló dokumentum, melyet az adott pozícióra történő jelentkezéskor – szükség esetén – az iskolaszövetkezetnek eljuttat a hallgató.

Referencia
Olyan dokumentum, amelyben röviden jellemzik az elvégzett diákmunkát, a hozzáállást és a teljesítményt.

Interjú
A kiválasztás egyik eleme, melyben felmérik a diákmunkára jelentkező pozíció utáni érdeklődését, ambícióit, személyiségét.

Fiatal munkavállaló

Fiatal munkavállaló fogalmát a Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. tv.) határozza meg. E szerint fiatal munkavállaló az a munkavállaló, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be.

Járulékmentesség

Az iskolaszövetkezetben tagként diákmunkát végző nappali tagozatos diákokat és az ő foglalkoztatásuk után az iskolaszövetkezetet nem terheli járulékfizetési kötelezettség.

Iskolaszövetkezet

Szervezetünk az Y Generáció Iskolaszövetkezet olyan speciális szabályok alapján működő gazdálkodó szervezet, amely nappali tagozatos diákok részvételével működik, és számukra az időbeosztásukhoz igazodó diákmunka lehetőségek felkutatásával, lebonyolításával foglalkozik.

A szövetkezet jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése. (2006.évi X. tv. (Szöv. tv.) 7.§.) Ezen belül az iskolaszövetkezet olyan szociális szövetkezet, amelynek tagjai minimum 90%-ban nappali tagozatos diákok, és alapító tagja egy oktatási intézmény. Feladata, hogy tagjai gazdasági és oktatási szükségleteinek kielégítését segítse. Ennek úgy tesz eleget, hogy pénzkeresetet és tapasztalatszerzést biztosít diákmunka lehetőségeken keresztül középiskolában és felsőoktatásban tanuló tagjai számára.

Iskolaszövetkezeti tagság

Taggá válni a szövetkezetbe való belépéssel lehet. A Y Generáció Iskolaszövetkezetbe való belépést, kilépést és kizárást a Szövetkezeti törvény és a szövetkezet alapszabálya határozza meg. A legtöbb iskolaszövetkezetben a részjegy-vásárláson és a nappali tagozatos jogviszony fennállásán kívül a belépésnek nincs más feltétele. Nem utasítható el annak felvétele, aki e feltételeknek megfelel. Minden szövetkezeti tagnak azonos a tulajdoni hányada. A részjegy ezt a tulajdonjogot testesíti meg, és jogosít a tagi jogok gyakorlására. A tag saját elhatározásból bármikor kiléphet, ekkor a szövetkezet visszavásárolja a részjegyet. Tagot kizárni csak nagyon szigorú feltételekkel lehet a Szövetkezeti törvény alapján.

Iskolaszövetkezeti munkavállalás

Az iskolaszövetkezeti munkavégzéshez az szükséges, hogy a munkavállaló egyidejűleg legyen nappali tagozatos diák és az iskolaszövetkezet tagja. Ezen kívül a szövetkezet a tagjával tagsági megállapodást köt.

Munkavégzési alapszabályok

Munkát vállalni 15 éves kortól szülői engedéllyel és iskolai tanszünetben, 16 éves kortól szülői engedéllyel bármikor lehet.

18 éves kor alatt tilos az éjszakai munkavégzés (este 22:00 és reggel 6:00 között) és a túlóra.

Minimálbér

A diákok jogosultak legalább a minimálbérre (2023.01.01. napjától bruttó 1334 Ft/óra), illetve amennyiben a feladatteljesítés igényli a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget, abban az esetben legalább a garantált bérminimumra (2023.01.01. napjától bruttó 1704 Ft/óra).